KUPA TERAPİ


 Kupa terapi kuru kupa ve yaş kupa olmak üzere iki şekilde yapılır.

         Kupa terapiden kasıt İngilizce wet cupping olarak adlandırılan hacamat uygulamasıdır.

         Hacamat; kupa yardımıyla deri yüzeyine negatif basınç oluşturarak ve bisturi ile insizyon olarak adlandırılan küçük çizikler oluşturularak, bu bölgeden kanın çıkmasıyla sonuçlanan küçük cerrahi boşaltım yöntemidir. Bu çok eski bir yöntemdir. İlk hekimlerden Hipokrat ve Galen’in de hacamat uyguladığı bilinmektedir.

         Babil ve Asurlulardan kalan tabletlerde bu uygulamayı yaparken manda boynuzu kullandıkları belirtilmektedir.

         Geleneksel Çin Tıbbında da tek başına ve akupunkturla kombine edilerek kullanılmaktadır.

         İbn-i Sina da kitabı “El Kanun fit Tıb”da hacamattan söz etmekte ve organın tortu atmasını sağlar ifadesini kullanmaktadır.

         Oriental bir tedavi olduğu izlenimi yaratan hacamat Avrupa’da da uygulanmaktadır. Özellikle son yıllarda sporcuların bu uygulamayı yaptırması hacamatın popülaritesini arttırdı.

         Hacamat steriliteye dikkat edilerek yapılması gereken bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı konu hakkında eğitim almış hekimler tarafından hacamat yapılmasına izin vermektedir. Hekim olmayanlar tarafından yapılan hacamatlarda pek çok komplikasyon oluşmaktadır.

 

    Hangi durumlarda yapılır?

Fibromiyalji

Romatizmal hastalıklarda görülen kronik ağrılar, eklem hareket kısıtlılığı, yorgunluk gibi durumlar

Kas iskelet sistemi mekanik ağrıları

Migren gibi organik olmayan baş ağrıları

Organik olmayan uyku bozuklukları

Sindirim sistemi hastalıklarına ait bazı durumlar. Örneğin kabızlık

 

Kimlere yapılmaz?

         Anemi

         Aktif yaralar, varisler üzerine

         Hemofili, kan sulandırıcı kullananlar

Hamileler, adet dönemi

Kemoterapi alanlar, organ nakli olanlar gibi

 

Hacamatın damardan kan almaktan ne farkı var?

Önce kupa ile negatif basınç uygulanır. Böylece o bölgeye kan, interstisyel sıvı, lenf ve oradaki patolojik substanslar yani toxinler toplanır. Sonra bisturi ile insizyonlar yapılır ve tekrar kupa ile negatif basınç uygulanır. Hacamat ile dışarı alınan sıvının içeriği kapiller kan, hücrelerarası sıvı ve toksinlerden oluşur. Damardan alınan kan ise sadece venöz kan içerir.

 

İnsizyonlar ne kadar derin?

İnsizyonlar epidermal tabakayla sınırlıdır. Yaklaşık 1-1,5 mm derinliktedir. Subcutan tabakaya geçilmez.

 

Hacamatın yapıldığı ya da yapılmadığı özel günler var mı?

Hacamatı eğer sünnet için yaptırıyorsanız hicri takvime göre ayın belirli günlerinde yapılması gerekir (Hicri ayın 17-19-21. Günleri). Tedavi için yapılan hacamat hergün yapılabilir.